Volejbalový klub Tatran Banská Bystrica

www.facebook.com

Kontakt

Kontaktné informácie

ŠVK TATRAN Banská Bystrica Cesta na amfiteáter 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 378 256 31 DIČ: 202 158 4862

Registrovaný na MV SR pod č. VVS/1-900/90-18598 zo dňa 22.06.2001

Bankové spojenie VUB Banská Bystrica, č. účtu : IBAN SK96 0200 0000 0015 8836 8854

Zastúpený: Sýkorová Andrea

Predseda klubu, štatutár: Sýkorová Andrea

Podpredseda klubu :Mgr. Radka Gašpárková

Hospodár: Janka Holčíková

Členovia výboru:  Husár Marián, Ing. Kvaltínyová Beata, Mgr. Krajkovičová Lucia, PhD

Revízna komisia: Ing.Kvaltínyová Beáta

Organizačné a personálne zabezpečenie:

Kadetky

Mgr. Roman Hrehor – kvalifikácia V. stupeň tréningy: 3 x týždenne, po 2 hod., utorok, štvrtok a piatok

Staršie žiačky

Husár Marián – kvalifikácia I. stupeň, Mgr. Radka Gašpárková kvalifikácia IV. stupeň tréningy: 3 x týždenne, po 2 hod., utorok, štvrtok a piatok

Mladšie žiačky

Ing.Beáta Kvaltínyová,  – kvalifikácia I. stupeň, Mgr. Radka Gašpárková kvalifikácia IV. stupeň,: 3x týždenne, po 2 hod., pondelok, streda a piatok

Prípravka

Mgr. Roman Hrehor kvalifikácia V. stupeň- tréningy 1 x týždenne, po 1 hod., streda o 15:00 hod do 16:00 hod

 

Starší žiaci

Štrbavý Radovan II. stupeň kvalifikácia -tréningy:

pondelok: 15:45 hod – 17:30 hod

štvrtok16:00 – 17:30 hod

piatok: 15:30 – 17:00 hod

Mladší žiaci

Štrbavý Radovan II. stupeň kvalifikácia

pondelok: 15:45 hod – 17:30 hod

štvrtok16:00 – 17:30 hod

piatok: 15:30 – 17:00 hod

 

Vedúca ŠZÚ: Mgr. Radka Gašpárková

 

Kontakty

Sýkorová Andrea – sycoandrea@gmail.com, Tel:0918 514 827

Marian Husár – husar.volejbal@gmail.com Tel: +421 907 387 580

Beáta Kvaltínyova –  bkvaltinyova@gmail.com Tel: +421 904 961 931

Ing. Štrbavý Radovan –  radovan.strbavy@gmail.com Tel: +421 905 012 252

Mgr.  Roman Hrehor – roman.hrehor12@gmail.com Tel:  +421 915 177 958

 

 

 

Kde nás nájdete

zväčšiť mapu

Najnovšie fotogalérie

Turnaj Krupina Turnaj Krupina Turnaj Krupina 22. septembra 2022 9
Starší žiaci v Žiline Starší žiaci v Žiline Starší žiaci v Žiline 11. novembra 2019 3
BB-KN 20. októbra 2019 1
Zobraziť všetky fotogalérie