Volejbalový klub Tatran Banská Bystrica

www.facebook.com

O nás

História a súčasnosť

 • Ak športový klub pracuje 16 rokov, môžeme mu dať prívlastok životaschopný.
 • Ak sa vyvíja a prijíma vyššie ciele, tvrdíme, že je ambiciózny.
 • Ak cieľovou skupinou je mládež od 8 do 18 rokov, pridáme ďalší prívlastok – zmysluplný.
 • Výchovný rozmer rekreačného a výkonnostného športu v mládežníckom veku je nenahraditeľný. Je to ten správny životný štýl, je to najlepšia investícia spoločnosti.

Vznik klubu sa datuje ku dňu 22.06.2001, kedy bol zaraegistrovaný na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie VK Hydroterm Banská Bystrica. 8.8.2001 bol klub registrovaný SVF.
Naše začiatky:

 • Školský rok 2001/2002 – hrali sme súťaže MO stred, mladšie a staršie žiačky.
 • Školský rok 2002/2003 – hrali sme súťaže MO stred, mladšie a staršie žiačky.
 • Prvý veľký úspech – 6. miesto na Majstrovstvách SR ZŠ 2002/2003
 • Každoročne sa zúčastňujeme všetkých mládežníckych súťaží organizovaných SVF

Prelomovým ročníkom sa stal školský rok 2003/2004, kedy sa zmenil názov klubu na ŠVK Tatran Banská Bystrica a podarilo sa vytvoriť ŠŠS – zmluvu podpísal klub, škola, SVF a Mesto Banská Bystrica bez finančnej podpory. ZŠ Tatranská poskytla telocvičňu, rodičia 2% z dane. V tom období trénovalo a súťažilo 55 dievčat v kategóriách: mladšie žiačky, staršie žiačky a kadetky.

Tradície klubu

Založenie klubu prinieslo dnes už viacero tradičných podujatí, s cieľom podporovať volejbal ako atraktívny šport na základných školách a v meste:

 • Turnaj „O pohár SNP“ – turnaj starších žiačok,
 • „Mikulášsky turnaj“ – mladšie žiačky,
 • turnaj „O Pohár ŠKD“ – staršie žiačky,
 • „Veľkonočný turnaj“ – mix dievčatá a chlapci,
 • „MINIVOLEJBAL“ – pre ZŠ v Banskej Bystrici,
 • „MINIMAXVOLLEY“ – súťaž pre ZŠ vyhlásená Ministerstvom školstva a SVF pre najmladšie talenty.

Po vzájomnej dohode sa podarilo zrealizovať spoluprácu ŠVK Tatran a VK MILANOTRADE BB. Vzhľadom na znižujúcu sa populáciu, zachovanie volejbalu v našom meste a snahu o skvalitnenie práce našli sme spôsob vzájomnej kooperácie. Naším cieľom bolo stabilizovať nové kolektívy hráčok, pokryť všetky vekové kategórie mládeže a udržať najvyššie súťaže pre nový súťažný ročník. A podarilo sa, cieľ sme splnili.

Vyprofilovali sme sa na dôveryhodný klub, ktorý dokázal hráčkami aj trénermi pokryť súťaže mladších a starších žiačok, kadetiek aj junioriek. Spolupracujeme s Mestom Banská Bystrica, so SVF, ale najvýraznejšiu akceptáciu pociťujeme zo strany ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici. Na športovú prípravu ŠZÚ vyhradila telocvičňu v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne a možnosť odohrať všetky zápasy aj v sobotu a nedeľu.

Perspektíva – vízia dlhodobej koncepcie

K začiatku školského roka 2013/2014 sme po prehodnotení činnosti športových stredísk zo strany Slovenskej volejbalovej federácie získali štatút ÚTM.
Zároveň sa podarilo „uviesť do života“ aj kategóriu chlapcov, ktorí majú svoje tréningové pôsobisko na ZŠ Spojová a takisto sa zapoja do zápasového zápolenia v rámci krajských súťaží.

Ciele

 • propagácia volejbal v meste a v škole ako voľnočasové aktivity
 • realizovať koncepciu dlhodobej športovej prípravy, stabilizovať kolektívy.
 • realizovať a zabezpečiť rast výkonnosti v rámci 4 – roč. cyklu účasťou v súťažiach a turnajoch.
 • úspešne reprezentovať školu v súťaži MIDIMAX VOLEJ a šestkovom volejbale.

Zloženie skupín

Prípravka (1. – 4. ročník) 24 dievčat + 6 chlapcov
Mladšie a staršie žiactvo (5.- 9. ročník) 29 dievčat + 14 chlapcov
Kadetky a kadeti ( 15 – 18 rokov) 11 dievčat + 9 chlapcov

Najnovšie fotogalérie

Víkend 25.3 a 26.3. Víkend 25.3 a 26.3. Víkend 25.3 a 26.3. 30. marca 2023 12
Víkend 18.3 a 19.3 Víkend 18.3 a 19.3 Víkend 18.3 a 19.3 30. marca 2023 12
21.1.- 22.1 2023 21.1.- 22.1 2023 21.1.- 22.1 2023 31. januára 2023 18
22. decembra 2022 14
Zobraziť všetky fotogalérie